Результаты 09 марта 2014. Гонка-Пролог.

09 марта 2014. Гонка-Пролог. Дистанция 18 км
Упряжки (6-8 собак) 440 км
п/н. Фамилия  время старта время финиша результат место
1 Woiciech Sygula 7 0:14:00 0:58:43 0:44:43 1
2 Radek Havrda 8 0:10:00 0:57:35 0:47:35 2
3 Salva Luque 6 0:28:00 1:15:55 0:47:55 3
4 Vyacheslav Demchenko 1 0:24:00 1:14:18 0:50:18 4
5 Roman Habasko 9 0:16:00 1:08:49 0:52:49 5
6 Roman Valeev 4 0:22:00 1:18:43 0:56:43 6
7 Evgeny Valeev 2 0:18:00 1:18:45 1:00:45 7
8 Mikhail Bragin 3 0:12:00 1:14:20 1:02:20 8
9 Evgeny Buzlaev 5 0:26:00 1:29:56 1:03:56 9
10 Grzegorz Linda 10 0:20:00 1:24:58 1:04:58 10
Скиджоринг 440 км
п/н. Фамилия  время старта время финиша результат место
1 Petr Elster 26 0:30:00 1:15:46 0:45:46 1
2 Vladimir Levchenko 27 0:34:00 1:22:11 0:48:11 2
3 Sergei Bespalov 28 0:32:00 1:22:12 0:50:12 3
4 Aleksei Kovalev 24 0:31:00 1:25:01 0:54:01 4
5 Olga Pavlinskaya 32 0:33:00 1:34:59 1:01:59 5
6 Vadim Zelenchuk 22 0:35:00 1:57:10 1:22:10 6
Скиджоринг (1-2 собаки) 100 км
п/н. Фамилия  время старта время финиша результат место
1 Igor Klepcha 31 0:38:00 1:27:27 0:49:27 1
2 Vitaly Skobelev 30 0:37:00 1:42:27 1:05:27 2
Скиджоринг (1-2 собаки) 23 км
п/н. Фамилия  время старта время финиша результат место
1 Nikolay Chernyshev 33 0:39:00 1:27:32 0:48:32 1
2 Natalya Ilina 31 0:36:00 2:03:47 1:27:47 2